"KRONOX" SP Z O O (KRS: 0000022843)

KRS: 0000022843

REGON: 092582000

"KRONOX" SP Z O O KRS: 0000022843 REGON: 092582000
Numer REGON: 092582000
Numer KRS: 0000022843
Nazwa: "KRONOX" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA SAMOISTNA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-25
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-12-14
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-01-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Królowej Jadwigi 18 /415
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 41190100 Lokalny transport dzierżawiony
  • 41199900 Lokalny transport pasażerski, poza klasyfikacją
  • 42140000 Lokalny transport samochodowy z magazynowaniem

Klasyfikacja EKD

  • 24663 Produkcja materiałów chemicznych pomocniczych dla przemysłu
  • 631 Przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów