KROIS SP Z O O (Kowalewo Pomorskie)

KRS: 0000288963

NIP: 5030039162

REGON: 340347430

KROIS SP Z O O KRS: 0000288963 NIP: 5030039162 REGON: 340347430
Numer NIP: 5030039162
Numer REGON: 340347430
Numer KRS: 0000288963
Nazwa: KROIS SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB 1 CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-20
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-09-15
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-10-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Św. Mikołaja 1
Kod pocztowy: 87-410
Miasto: Kowalewo Pomorskie
Gmina: Kowalewo Pomorskie
Powiat: golubsko-dobrzyński
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 15.52.Z Produkcja lodów
 • 15.81.A Produkcja pieczywa
 • 15.81.B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych
 • 15.82.Z Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.24.Z Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych
 • 52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • 52.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
 • 52.27.B Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
 • 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi