KRETAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gliwice)

KRS: 0000289121

NIP: 9691512284

REGON: 240743198

KRETAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289121 NIP: 9691512284 REGON: 240743198
Numer NIP: 9691512284
Numer REGON: 240743198
Numer KRS: 0000289121
Nazwa: KRETAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Szkolna 37/---
Kod pocztowy: 44-164
Miasto: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: Gliwice
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.kretapol.nazwa.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.41.A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
 • 15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców
 • 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
 • 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
 • 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
 • 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
 • 25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
 • 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
 • 26.53.Z Produkcja gipsu
 • 26.61.Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych
 • 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • 37.10.Z Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom
 • 37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane
 • 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich
 • 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
 • 51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 63.30.A Działalność organizatorów turystyki
 • 63.30.B Działalność pośredników turystycznych
 • 63.30.C Działalność agentów turystycznych
 • 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
 • 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
 • 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw

Klasyfikacja SIC

 • 07810101 Usługi planowania związane z ogrodem
 • 32719909 Bloki betonowe: ogrodowe lub oporowe
 • 32720309 Meble ogrodowe z betonu

Klasyfikacja EKD

 • 01414 Planowanie i projektowanie krajobrazowe związane z sadzeniem roślin i drzew, zakładaniem i utrzymywaniem trawników i ogrodów