KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI OGRODNICZEJ KARNIESZEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Sianów)

KRS: 0000018109

NIP: 6690505926

REGON: 330259314

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI OGRODNICZEJ KARNIESZEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000018109 NIP: 6690505926 REGON: 330259314
Numer NIP: 6690505926
Numer REGON: 330259314
Numer KRS: 0000018109
Nazwa: KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI OGRODNICZEJ KARNIESZEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 500 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- ---/---
Kod pocztowy: 76-004
Miasto: Sianów
Gmina: Sianów
Powiat: koszaliński
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.kpgo.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 153 Przetwórstwo owoców i warzyw