KORIM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000291368

NIP: 5222867937

REGON: 141167707

KORIM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291368 NIP: 5222867937 REGON: 141167707
Numer NIP: 5222867937
Numer REGON: 141167707
Numer KRS: 0000291368
Nazwa: KORIM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Łopuszańska 49/53
Kod pocztowy: 02-232
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 51.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • 51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
 • 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
 • 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
 • 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
 • 74.82.Z Działalność związana z pakowaniem
 • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 51980000 Farby, lakiery i przybory malarskie