KOPALNIA SUROWCÓW MINERALNYCH RYBOCICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Białystok)

KRS: 0000018529

NIP: 7780159316

REGON: 630061436

KOPALNIA SUROWCÓW MINERALNYCH RYBOCICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000018529 NIP: 7780159316 REGON: 630061436
Numer NIP: 7780159316
Numer REGON: 630061436
Numer KRS: 0000018529
Nazwa: KOPALNIA SUROWCÓW MINERALNYCH RYBOCICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADZCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 7 430 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Elewatorska 29
Kod pocztowy: 15-620
Miasto: Białystok
Gmina: Białystok
Powiat: Białystok
Województwo: PODLASKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
  • 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
  • 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
  • 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
  • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
  • 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski
  • 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
  • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych