KONADM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Łódź)

KRS: 0000007437

NIP: 7250009885

REGON: 008230863

KONADM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000007437 NIP: 7250009885 REGON: 008230863
Numer NIP: 7250009885
Numer REGON: 008230863
Numer KRS: 0000007437
Nazwa: KONADM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE ZAŚ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDYNIE WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-11
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Data zawieszenia działalności: 2010-01-14

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Klaretyńska 9
Kod pocztowy: 91-117
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • 32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych
 • 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
 • 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
 • 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 • 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • 69.10.Z Działalność prawnicza
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 75.00.Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • 92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Klasyfikacja SIC