KOMUNIKACJA MIEJSKA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Szczecinek)

KRS: 0000025798

NIP: 6730006001

REGON: 330032817

KOMUNIKACJA MIEJSKA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000025798 NIP: 6730006001 REGON: 330032817
Numer NIP: 6730006001
Numer REGON: 330032817
Numer KRS: 0000025798
Nazwa: KOMUNIKACJA MIEJSKA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA ; PROKURENCI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 8 870 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Cieślaka 4
Kod pocztowy: 78-400
Miasto: Szczecinek
Gmina: Szczecinek
Powiat: szczecinecki
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.km.szczecinek.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów miejskich Więcej »(3 319 634.7 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 41110000 Transport lokalny i podmiejski
 • 41110100 Transport autobusowy
 • 41319900 Autobusowy transport międzymiastowy i wiejski, poza klasyfikacją

Klasyfikacja EKD

 • 6021 Pozostały pasażerski transport rozkładowy lądowy