KOMPANIA BUDOWLANA SP Z O O LIKWIDACYJNEJ (Gdynia)

KRS: 0000001954

NIP: 5842329430

REGON: 191682190

KOMPANIA BUDOWLANA SP Z O O LIKWIDACYJNEJ KRS: 0000001954 NIP: 5842329430 REGON: 191682190
Numer NIP: 5842329430
Numer REGON: 191682190
Numer KRS: 0000001954
Nazwa: KOMPANIA BUDOWLANA SP Z O O LIKWIDACYJNEJ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Władysława IV 43
Kod pocztowy: 81-395
Miasto: Gdynia
Gmina: Gdynia
Powiat: Gdynia
Województwo: POMORSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 15310000 Przedsiębiorstwa budowlane
 • 15319902 Przedsiębiorstwa budujące mieszkania spółdzielcze
 • 16290000 Budownictwo ciężkie, niesklasyfikowane
 • 32510100 Budowlane cegły i bloki
 • 32530201 Płytki ceramiczne, podłogowe
 • 50320503 Materiały budowlane betonowe
 • 52110507 Płytki ceramiczne

Klasyfikacja EKD

 • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa