KOMOB - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BUDOWNICTWA SP Z O O W UPADŁOŚCI (Kielce)

KRS: 0000014942

NIP: 9591444927

REGON: 291228341

KOMOB - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BUDOWNICTWA SP Z O O W UPADŁOŚCI KRS: 0000014942 NIP: 9591444927 REGON: 291228341
Numer NIP: 9591444927
Numer REGON: 291228341
Numer KRS: 0000014942
Nazwa: KOMOB - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BUDOWNICTWA SP Z O O W UPADŁOŚCI
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB VICE PREZES ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-25
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-11-29
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-12-21
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VU 127/02
Data wydania aktu prawnego: 2002-12-20
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-08-16
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: 16.08.2007 R. - UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO - POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH SĄDU GOSPODARCZEGO; SYGN. AKT VU 127/02.

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Batalionów Chłopskich 71
Kod pocztowy: 25-671
Miasto: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 17910000 Wznoszenie konstrukcji stalowych
  • 32810602 Płyty chodnikowe
  • 33650200 Odlewy aluminiowe i oparte na stopach aluminiowych
  • 47899900 Usługi transportowe, nie sklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 266 Produkcja wyrobów z cementu, betonu i gipsu
  • 2672 Produkcja kostki drogowej
  • 45211 Roboty ogólnobudowlane
  • 6024 Pozostały pasażerski transport drogowy