KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W KATOWICACH (Katowice)

KRS: 0000068764

REGON: 271007673

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W KATOWICACH KRS: 0000068764 REGON: 271007673
Numer REGON: 271007673
Numer KRS: 0000068764
Nazwa: KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W KATOWICACH
Sposób reprezentacji podmiotu: OŚWIADCZENIA I AKTY PRAWNE, ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I MAJĄTKOWE DO KWOTY UCHWALONEJ PRZEZ ZARZĄD, PODPISUJĄ W IMIENIU KLUBU ŁĄCZNIE: PREZES ZE SKARBNIKIEM LUB - NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA PREZYDIUM - INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?: 1
Data przyznania statusu OPP: 2006-11-29
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-12-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2001-12-10

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Wspólnicy
Irena Franciszka Mierzwa

(ur. 27 lutego 1927 r.)

Czesław Wincenty Ryszka

(ur. 3 lipca 1946 r.)

Stanisław Waluś

(ur. 10 marca 1947 r.)

Jerzy Konieczny

(ur. 12 sierpnia 1950 r.)

Maciej Stefan Sablik

(ur. 12 grudnia 1952 r.)

Michał Roman Sablik

(ur. 22 lipca 1956 r.)

Henryk Mikołaj Górecki

(ur. 6 grudnia 1933 r.)

Józef Piotr Buszman

(ur. 22 września 1946 r.)

Jerzy Józef Dolinkiewicz

(ur. 24 lipca 1947 r.)

Henryk Dutkiewicz

(ur. 13 maja 1925 r.)

Jolanta Glensczyk Sołdrowska

(ur. 17 listopada 1955 r.)

Jan Karpeta

(ur. 13 maja 1930 r.)

Zenon Klatka

(ur. 23 stycznia 1940 r.)

Jerzy Kogut

(ur. 9 października 1948 r.)

Anna Nowina Konopka

(ur. 21 marca 1923 r.)

Kruszyński Stanisław
Czermiński Janusz
Hapeta Jan
Sobczyk Michał
Zatoński Jan
Zarząd
Danuta Sobczyk

(ur. 18 czerwca 1957 r.)

Wiceprezes
Rajmund Stanisław Rał

(ur. 2 stycznia 1945 r.)

Członek Zarządu
Lesław Zakrzewski

(ur. 8 września 1941 r.)

Członek Zarządu
Andrzej Stefan Dawidowski

(ur. 20 stycznia 1952 r.)

Prezes
Małgorzata Emilia Piechoczek

(ur. 7 października 1961 r.)

Skarbnik
Antoni Winiarski

(ur. 20 sierpnia 1946 r.)

Członek Zarządu
Stanisław Waluś

(ur. 10 marca 1947 r.)

Wiceprezes Zarządu
Wojciech Jan Sala

(ur. 10 sierpnia 1948 r.)

Członek Zarządu
Robert Prorok

(ur. 26 lipca 1956 r.)

Sekretarz
Marianna Nęckarska

(ur. 23 lipca 1936 r.)

Członek Zarządu
wykreślono z rejestru
Piotr Jan Urbanowicz

(ur. 16 kwietnia 1955 r.)

Członek Zarządu
wykreślono z rejestru
Tomasz Łukasik

(ur. 19 kwietnia 1974 r.)

Członek Zarządu
wykreślono z rejestru
Jan Mikos

(ur. 22 czerwca 1947 r.)

Członek Zarządu
wykreślono z rejestru
Komisja rewizyjna
Wojciech Pillich

(ur. 23 kwietnia 1941 r.)

Stefan Kalisz

(ur. 24 września 1950 r.)

Rena Ustrzycka

(ur. 29 czerwca 1944 r.)

Andrzej Lesiewicz

(ur. 31 marca 1956 r.)


wykreślono z rejestru
Jerzy Smołka

(ur. 15 kwietnia 1932 r.)


wykreślono z rejestru
Tomasz Rychły

(ur. 9 lutego 1959 r.)


wykreślono z rejestru
Adam Koczyk

(ur. 5 lutego 1983 r.)


wykreślono z rejestru
Ulica: Ks. Emila Szramka 2/13
Kod pocztowy: 40-014
Miasto: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.kik.katowice.opoka
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Podobne podmioty

Firmy
SPELEOKLUB RYBNIK W RYBNIKU

Rybnik, 00

KRS: 0000001329

STOWARZYSZENIE "LESIENIEC"

Boguszów-Gorce, Kosynierów 81

KRS: 0000001533