"KLM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Zielona Góra)

KRS: 0000002707

NIP: 9730746449

REGON: 978001605

"KLM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000002707 NIP: 9730746449 REGON: 978001605
Numer NIP: 9730746449
Numer REGON: 978001605
Numer KRS: 0000002707
Nazwa: "KLM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWY ZARZĄD SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: JEDNOOSOBOWY ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Zjednoczenia 106
Kod pocztowy: 65-120
Miasto: Zielona Góra
Gmina: Zielona Góra
Powiat: Zielona Góra
Województwo: LUBUSKIE
Strona www: www.klmautoserwis.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

Klasyfikacja SIC

  • 50120102 Samochody
  • 75390000 Warsztaty naprawy samochodów, niesklasyfikowane
  • 75490000 Usługi motoryzacyjne, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 502 Obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych
  • 5022 Naprawy i konserwacja pojazdów