KDF SP Z O O (Szczecin)

KRS: 0000006518

NIP: 7790041384

REGON: 632501840

KDF SP Z O O KRS: 0000006518 NIP: 7790041384 REGON: 632501840
Numer NIP: 7790041384
Numer REGON: 632501840
Numer KRS: 0000006518
Nazwa: KDF SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZGODNIE Z ART.198 I 199 KODEKSU HANDLOWEGO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-06
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-11-06
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-10-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gen. Dąbrowskiego 60
Kod pocztowy: 70-100
Miasto: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 28690400 Paliwa
  • 32720100 Ścieki uliczne, zbiorniki i pokrywy: betonowe
  • 47899900 Usługi transportowe, nie sklasyfikowane
  • 86410401 Członkowskie restauracje i bary

Klasyfikacja EKD

  • 51512 Sprzedaż hurtowa paliw ciekłych i produktów pochodnych
  • 6024 Pozostały pasażerski transport drogowy
  • 9003 Usuwanie ścieków i nieczystości płynnych oraz ich oczyszczanie i utylizacja