KBP SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000011754

NIP: 5252150322

REGON: 016179021

KBP SP Z O O KRS: 0000011754 NIP: 5252150322 REGON: 016179021
Numer NIP: 5252150322
Numer REGON: 016179021
Numer KRS: 0000011754
Nazwa: KBP SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-12
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-10-19
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-11-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Włodarzewska 51 E /11/12
Kod pocztowy: 02-384
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 65000000 Obrót nieruchomościami
  • 65190000 Wynajem nieruchomości, niesklasyfikowanych
  • 65310200 Kierownicy nieruchomości

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
  • 45211 Roboty ogólnobudowlane
  • 701 Obsługa nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą
  • 70321 Zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu