KB TARMAC SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000023447

NIP: 5271003036

REGON: 010736561

KB TARMAC SP Z O O KRS: 0000023447 NIP: 5271003036 REGON: 010736561
Numer NIP: 5271003036
Numer REGON: 010736561
Numer KRS: 0000023447
Nazwa: KB TARMAC SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKOW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-27
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-11-26
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-12-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Elektronowa 7A
Kod pocztowy: 03-219
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.kbtarmac.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 26611 Produkcja cegieł z betonu lub ze sztucznego kamienia
  • 26612 Produkcja prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych z betonu lub ze sztucznego kamienia
  • 51532 Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów budowlanych