KATCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Błonie)

KRS: 0000289183

NIP: 1090001066

REGON: 141171241

KATCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289183 NIP: 1090001066 REGON: 141171241
Numer NIP: 1090001066
Numer REGON: 141171241
Numer KRS: 0000289183
Nazwa: KATCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 3 407 300
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 20 A/---
Kod pocztowy: 05-870
Miasto: Błonie
Gmina: Błonie
Powiat: warszawski zachodni
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.katcon.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 15.20.Z Produkcja obuwia
 • 15.31.Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
 • 15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
 • 15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców
 • 15.41.Z Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów
 • 15.42.Z Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów
 • 15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb
 • 15.72.Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych
 • 15.88.Z Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej
 • 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 28.75.B Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
 • 29.13.Z Produkcja kurków i zaworów
 • 29.14.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • 29.42.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu
 • 29.53.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • 30.02.Z Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji
 • 31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych prądnic i transformatorów,
 • 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
 • 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
 • 63.12.Z Działalność portali internetowych
 • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 72.30.Z Przetwarzanie danych
 • 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 74.15.Z Działalność holdingów
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 35190200 Części i akcesoria, silniki spalinowe

Klasyfikacja EKD

 • 343 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników