"KAPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Rzezawa)

KRS: 0000009121

NIP: 8681704053

REGON: 852483007

"KAPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000009121 NIP: 8681704053 REGON: 852483007
Numer NIP: 8681704053
Numer REGON: 852483007
Numer KRS: 0000009121
Nazwa: "KAPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW, TAK MAJĄTKOWYCH, JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO PROKURENT SAMOISTNY - SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 973 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Przemysłowa 40
Kod pocztowy: 32-765
Miasto: Rzezawa
Gmina: Rzezawa
Powiat: bocheński
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Strona www: www.kaps.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Zakładach Przemysłu Pasmanteryjnego „Pasmanta” S.A. Więcej »(196 045 zł)
Przygotowanie Planu rozwoju eksportu PASMANTA S.A. Więcej »(10 000 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 15.20.Z Produkcja obuwia
 • 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 1933 Produkcja części obuwia: cholewek i części cholewek, zelówek, obcasów