KAPITAŁOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SP Z O O (Łódź)

KRS: 0000006454

NIP: 7271768515

REGON: 471409431

KAPITAŁOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SP Z O O KRS: 0000006454 NIP: 7271768515 REGON: 471409431
Numer NIP: 7271768515
Numer REGON: 471409431
Numer KRS: 0000006454
Nazwa: KAPITAŁOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-05
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2003-12-24
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-01-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Żeligowskiego 35/37
Kod pocztowy: 90-644
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 73890000 Usługi gospodarcze, niesklasyfikowane
  • 87410000 Usługi związane z zarządzaniem

Klasyfikacja EKD

  • 6523 Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
  • 7414 Doradztwo w zakresie działalność związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem