KANCELARIA USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH "KUFIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Czerwionka-Leszczyny)

KRS: 0000004864

NIP: 6422723379

REGON: 277540440

KANCELARIA USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH "KUFIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000004864 NIP: 6422723379 REGON: 277540440
Numer NIP: 6422723379
Numer REGON: 277540440
Numer KRS: 0000004864
Nazwa: KANCELARIA USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH "KUFIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 80 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Szyb Zachodni 26
Kod pocztowy: 44-230
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Gmina: Czerwionka-Leszczyny
Powiat: rybnicki
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.kufiks.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 58.11.Z Wydawanie książek
  • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
  • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 7412 Rachunkowość, księgowość i kontrola ksiąg; doradztwo podatkowe
  • 74121 Księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych