"JUFAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Pabianice)

KRS: 0000288112

NIP: 7311968629

REGON: 100407158

"JUFAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288112 NIP: 7311968629 REGON: 100407158
Numer NIP: 7311968629
Numer REGON: 100407158
Numer KRS: 0000288112
Nazwa: "JUFAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Grota Roweckiego 8A
Kod pocztowy: 95-200
Miasto: Pabianice
Gmina: Pabianice
Powiat: pabianicki
Województwo: ŁÓDZKIE
Strona www: www.jufarex.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 24.30.Z Produkcja farb i lakierów
 • 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
 • 45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych
 • 45.21.E Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych
 • 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
 • 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 45.25.A Stawianie rusztowań
 • 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
 • 45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • 45.44.A Malowanie
 • 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
 • 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 51.54.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
 • 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 15220000 Budownictwo mieszkaniowe, niesklasyfikowane