JMG SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000291691

NIP: 5213463258

REGON: 141124419

JMG SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291691 NIP: 5213463258 REGON: 141124419
Numer NIP: 5213463258
Numer REGON: 141124419
Numer KRS: 0000291691
Nazwa: JMG SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 54 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-11-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Sobieskiego 103
Kod pocztowy: 00-763
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.skystudio.waw.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 52.32.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
 • 52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
 • 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
 • 52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
 • 52.47.A Sprzedaż detaliczna książek
 • 52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
 • 52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
 • 85.14.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 85.14.E Działalność paramedyczna
 • 85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 92.61.Z Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych
 • 92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała
 • 92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

Klasyfikacja SIC

 • 79990000 Rozrywka i rekreacja, niesklasyfikowana