"JENS & COMPANY LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Sopot)

KRS: 0000009010

NIP: 5840300184

REGON: 190057640

"JENS & COMPANY LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000009010 NIP: 5840300184 REGON: 190057640
Numer NIP: 5840300184
Numer REGON: 190057640
Numer KRS: 0000009010
Nazwa: "JENS & COMPANY LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY W OSOBIE DYREKTORA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DYREKTOR SPÓŁKI SAMODZIELNIE. PROKURENT KRZYSZTOF SOCHAŃSKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY - DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Ceynowy 8/2
Kod pocztowy: 81-718
Miasto: Sopot
Gmina: Sopot
Powiat: Sopot
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street