JANDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Leszno)

KRS: 0000288539

NIP: 1181913991

REGON: 141092777

JANDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288539 NIP: 1181913991 REGON: 141092777
Numer NIP: 1181913991
Numer REGON: 141092777
Numer KRS: 0000288539
Nazwa: JANDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 21A/---
Kod pocztowy: 05-084
Miasto: Leszno
Gmina: Leszno
Powiat: warszawski zachodni
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.jandar.waw.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
  • 50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
  • 50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw
  • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
  • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
  • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC