"J.K.AGRONIKA" SPÓŁKA Z O.O. (Sieniawa)

KRS: 0000002112

REGON: 651437840

"J.K.AGRONIKA" SPÓŁKA Z O.O. KRS: 0000002112 REGON: 651437840
Numer REGON: 651437840
Numer KRS: 0000002112
Nazwa: "J.K.AGRONIKA" SPÓŁKA Z O.O.
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI POD PRZEWODNICTWEM PREZESA ZARZĄDZA SPÓŁKĄ I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ.ZARZĄD MOŻE USTANAWIAĆ PROKURENTÓW I PEŁNOMOCNIKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kościuszki 26A
Kod pocztowy: 37-530
Miasto: Sieniawa
Gmina: Sieniawa
Powiat: przeworski
Województwo: PODKARPACKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 20760000 Olej roślinny, niesklasyfikowany