"INVENTORY SOLUTIONS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Poznań)

KRS: 0000288241

NIP: 7792323129

REGON: 300683538

"INVENTORY SOLUTIONS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288241 NIP: 7792323129 REGON: 300683538
Numer NIP: 7792323129
Numer REGON: 300683538
Numer KRS: 0000288241
Nazwa: "INVENTORY SOLUTIONS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Ptasia 10/---
Kod pocztowy: 60-319
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.inventorysolutions.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Wdrożenie systemu B2B wspierającego przeprowadzenie i rozliczenie procesu inwentaryzacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych Więcej »(299 000 zł)
Zakup i wdrożenie kolektorów mobilnych czynnikiem rozwoju oferty firmy Inventory Solutions Polska Sp.zo.o. oraz zwiększenia jej konkurencyjności Więcej »(200 701.62 zł)
Stworzenie i wdrożenie systemu B2B wspierającego proces pozyskiwania i obsługi Klienta od ofertowania do rozliczenia usługi i archiwizacji danych Więcej »(179 460 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • 15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
 • 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 50.20.A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
 • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.15.Z Działalność holdingów
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów

Klasyfikacja SIC

 • 27820100 Księgi rejestrowe, inwentaryzacyjne i rachunkowe

Klasyfikacja EKD

 • 7412 Rachunkowość, księgowość i kontrola ksiąg; doradztwo podatkowe