"INVENTIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000023113

NIP: 9512017534

REGON: 017311391

"INVENTIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000023113 NIP: 9512017534 REGON: 017311391
Numer NIP: 9512017534
Numer REGON: 017311391
Numer KRS: 0000023113
Nazwa: "INVENTIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWO W WYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO W WYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZADU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kulczyńskiego 14
Kod pocztowy: 02-777
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.inventia.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Przygotowanie planu rozwoju firmy INVENTIA Sp. z o.o. Więcej »(10 000 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z Działalność portali internetowych
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 36790500 Elektroniczne przełączniki
 • 36799900 Elementy składowe elektroniczne, inne
 • 38120000 Sprzęt nawigacyjny i aparatura pomiarowa
 • 38120300 Systemy nawigacyjne oraz instrumenty
 • 38250200 Aparatura badawcza do pomiarów elektronicznych i elektrycznych
 • 50650300 Części elektroniczne
 • 50880104 Sprzęt i wyposażenie do nawigacji

Klasyfikacja EKD

 • 321 Produkcja diod, lamp i innych elementów elektronicznych