"INVADO" SP Z O O (Złotoryja)

KRS: 0000009245

NIP: 6941536670

REGON: 390035370

"INVADO" SP Z O O KRS: 0000009245 NIP: 6941536670 REGON: 390035370
Numer NIP: 6941536670
Numer REGON: 390035370
Numer KRS: 0000009245
Nazwa: "INVADO" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-24
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-12-09
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-12-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: U - 32/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-09-22
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2005-10-20
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Legnicka 43
Kod pocztowy: 59-500
Miasto: Złotoryja
Gmina: Złotoryja
Powiat: złotoryjski
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street