INTERNATIONAL PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000291469

NIP: 5252432753

REGON: 141253105

INTERNATIONAL PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291469 NIP: 5252432753 REGON: 141253105
Numer NIP: 5252432753
Numer REGON: 141253105
Numer KRS: 0000291469
Nazwa: INTERNATIONAL PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PRZEZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Podchorążych 71
Kod pocztowy: 00-722
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 17.11.Z Produkcja masy włóknistej
 • 17.12.Z Produkcja papieru i tektury
 • 17.13.Z Produkcja przędzy wełnianej czesankowej
 • 17.14.Z Produkcja przędzy lnianej
 • 17.15.Z Produkcja przędzy z jedwabiu oraz włókien chemicznych
 • 17.16.Z Produkcja nici do szycia
 • 17.17.Z Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała
 • 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
 • 17.24.Z Produkcja tapet
 • 17.25.Z Produkcja tkanin pozostałych
 • 17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych
 • 17.40.A Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej
 • 17.51.Z Produkcja dywanów i chodników
 • 17.53.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • 17.54.Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 17.60.Z Produkcja dzianin
 • 17.71.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych
 • 17.72.Z Produkcja odzieży dzianej
 • 18.10.Z Produkcja odzieży skórzanej
 • 18.21.Z Produkcja ubrań roboczych
 • 18.22.A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała
 • 18.22.B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała
 • 18.23.Z Produkcja bielizny
 • 18.24.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 18.30.Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich
 • 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 19.30.A Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego
 • 19.30.B Produkcja obuwia sportowego
 • 51.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
 • 51.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych
 • 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
 • 52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
 • 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową

Klasyfikacja SIC

 • 59490000 Artykuły do szycia i haftowania