"INTERFORUM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000013503)

KRS: 0000013503

NIP: 5213156059

REGON: 017326122

"INTERFORUM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000013503 NIP: 5213156059 REGON: 017326122
Numer NIP: 5213156059
Numer REGON: 017326122
Numer KRS: 0000013503
Nazwa: "INTERFORUM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JAK RÓWNIEŻ PROKURENT, JEŻELI ZOSTANIE USTANOWIONY
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- ---/---
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Strona www: www.interforum-m.com
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • 23.51.Z Produkcja cementu
 • 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu
 • 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

Klasyfikacja SIC

 • 42120000 Lokalny transport samochodowy bez magazynowania

Klasyfikacja EKD

 • 71211 Wynajem środków transportu lądowego bez kierowców (z wyjątkiem samochodów osobowych)