INTERDEBIT SP Z O O (Mrągowo)

KRS: 0000291612

NIP: 7422160787

REGON: 280245457

INTERDEBIT SP Z O O KRS: 0000291612 NIP: 7422160787 REGON: 280245457
Numer NIP: 7422160787
Numer REGON: 280245457
Numer KRS: 0000291612
Nazwa: INTERDEBIT SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-26
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-11-18
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-11-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kolejowa 6
Kod pocztowy: 11-700
Miasto: Mrągowo
Gmina: Mrągowo
Powiat: mrągowski
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

  • 60990000 Usługi związane z bankowością

Klasyfikacja EKD

  • 6512 Pozostałe pośrednictwo walutowe