"INTERBUD" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wrocław)

KRS: 0000025747

NIP: 8961140433

REGON: 931152500

"INTERBUD" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000025747 NIP: 8961140433 REGON: 931152500
Numer NIP: 8961140433
Numer REGON: 931152500
Numer KRS: 0000025747
Nazwa: "INTERBUD" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA - DZIAŁANIE SAMODZIELNE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 8 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-06
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VIII U 9/02
Data wydania aktu prawnego: 2002-04-29
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2003-03-10
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO; POSTANOWIENIEM Z DNIA 10.03.2003R. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWO-UKŁADOWYCH VIII U 9/02.
Nazwa organu wydającego akt prawny: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNA WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWO-UKŁADOWYCH

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kamieńskiego 201/219
Kod pocztowy: 51-126
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17910000 Wznoszenie konstrukcji stalowych
  • 17919905 Prace konstrukcyjne ze stali
  • 24310700 Zdobnicza stolarka budowlana i wykończenia strony zewnętrznej
  • 34419903 Złącza kompenscyjne (w formie konstrukcyjnej) z żelaz lub stali

Klasyfikacja EKD

  • 2811 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części