INTERAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Brześć Kujawski)

KRS: 0000015838

NIP: 8882493858

REGON: 910926546

INTERAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000015838 NIP: 8882493858 REGON: 910926546
Numer NIP: 8882493858
Numer REGON: 910926546
Numer KRS: 0000015838
Nazwa: INTERAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ : 1/JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2/JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIE Z WIĘKSZEJ- NIŻ JEDEN -LICZBY CZŁONKÓW ,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI , WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 2 300 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 14/---
Kod pocztowy: 87-880
Miasto: Brześć Kujawski
Gmina: Brześć Kujawski
Powiat: włocławski
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 111 Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
  • 158 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
  • 191 Garbowanie i wyprawianie skór