"INTER-PIAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Sulechów)

KRS: 0000020809

NIP: 9270101626

REGON: 001418428

"INTER-PIAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000020809 NIP: 9270101626 REGON: 001418428
Numer NIP: 9270101626
Numer REGON: 001418428
Numer KRS: 0000020809
Nazwa: "INTER-PIAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWUOSOBOWY ZARZĄD. ZARZĄD KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU OSOBNO WZGLĘDNIE PROKURENT
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 838 128
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Marii Konopnickiej 18
Kod pocztowy: 66-100
Miasto: Sulechów
Gmina: Sulechów
Powiat: zielonogórski
Województwo: LUBUSKIE
Strona www: www.zetog.pl/interpiast
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 3662 Produkcja mioteł i szczotek
  • 36621 Produkcja pędzli