INTER ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wrocław)

KRS: 0000014992

NIP: 8981945571

REGON: 932413083

INTER ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000014992 NIP: 8981945571 REGON: 932413083
Numer NIP: 8981945571
Numer REGON: 932413083
Numer KRS: 0000014992
Nazwa: INTER ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 25 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-01-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Otwarta 3
Kod pocztowy: 50-012
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.r-eco.net
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
  • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
  • 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

Klasyfikacja SIC

  • 73490100 Usługi sprzątania biur i budynków