"INTEGRACJA SYSTEMÓW" SP Z O O (Wrocław)

KRS: 0000020503

NIP: 8862284985

REGON: 890604154

"INTEGRACJA SYSTEMÓW" SP Z O O KRS: 0000020503 NIP: 8862284985 REGON: 890604154
Numer NIP: 8862284985
Numer REGON: 890604154
Numer KRS: 0000020503
Nazwa: "INTEGRACJA SYSTEMÓW" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU I PROKURENT - SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM - ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-25
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-02-27
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-03-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Zelwerowicza 18A
Kod pocztowy: 53-676
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
  • 2225 Pozostała działalność usługowa związana z poligrafią