INSTYTUT ZARZĄDZANIA ROZWOJEM LOKALNYM I REGIONALNYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Łódź)

KRS: 0000021448

NIP: 9721018383

REGON: 634211861

INSTYTUT ZARZĄDZANIA ROZWOJEM LOKALNYM I REGIONALNYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000021448 NIP: 9721018383 REGON: 634211861
Numer NIP: 9721018383
Numer REGON: 634211861
Numer KRS: 0000021448
Nazwa: INSTYTUT ZARZĄDZANIA ROZWOJEM LOKALNYM I REGIONALNYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-06
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Organizacji Win 71/73/19
Kod pocztowy: 91-811
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Strona www: WWW.IZRLIR.COM
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 87320000 Komercyjne badania niefizyczne