"INSTAL OLSZTYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OLSZTYNIE (Olsztyn)

KRS: 0000018660

NIP: 7390202145

REGON: 001317880

"INSTAL OLSZTYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OLSZTYNIE KRS: 0000018660 NIP: 7390202145 REGON: 001317880
Numer NIP: 7390202145
Numer REGON: 001317880
Numer KRS: 0000018660
Nazwa: "INSTAL OLSZTYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OLSZTYNIE
Sposób reprezentacji podmiotu: 1. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO 2. ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-25
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-09-19
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-10-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VU-21/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-03-31
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-07-26
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: STWIERDZENIE UKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Piłsudskiego 64D
Kod pocztowy: 10-450
Miasto: Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: Olsztyn
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 39999909 Artykuły i wyposażenie doku, przemysłowe
  • 73899918 Napełnianie zbiorników ciśnieniowych

Klasyfikacja EKD

  • 2811 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części