"INRE" SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000025057

REGON: 011054929

"INRE" SP Z O O KRS: 0000025057 REGON: 011054929
Numer REGON: 011054929
Numer KRS: 0000025057
Nazwa: "INRE" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-11
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2002-07-30
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-08-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wołoska 18
Kod pocztowy: 02-675
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50990000 Artykuły trwałe, niesklasyfikowane
  • 51990000 Artykuły nietrwałe, niesklasyfikowane
  • 73890000 Usługi gospodarcze, niesklasyfikowane
  • 73899900 Usługi gospodarcze

Klasyfikacja EKD

  • 5119 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju