"INFORMATIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Chorzów)

KRS: 0000010118

NIP: 6262648403

REGON: 277521135

"INFORMATIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000010118 NIP: 6262648403 REGON: 277521135
Numer NIP: 6262648403
Numer REGON: 277521135
Numer KRS: 0000010118
Nazwa: "INFORMATIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, CO DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZA SĄDOWYCH SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZAD
Wysokość kapitału zakładowego: 98 400
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Okrężna 146/-
Kod pocztowy: 41-500
Miasto: Chorzów
Gmina: Chorzów
Powiat: Chorzów
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.informatix.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 57340000 Sklepy ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym

Klasyfikacja EKD

  • 524812 Sprzedaż detaliczna komputerów i sprzętu komputerowego