IGN SP Z O O (Białystok)

KRS: 0000007854

NIP: 5422707374

REGON: 051990052

IGN SP Z O O KRS: 0000007854 NIP: 5422707374 REGON: 051990052
Numer NIP: 5422707374
Numer REGON: 051990052
Numer KRS: 0000007854
Nazwa: IGN SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-18
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-11-10
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-12-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Handlowa 5
Kod pocztowy: 15-399
Miasto: Białystok
Gmina: Białystok
Powiat: Białystok
Województwo: PODLASKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 87420300 Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu
  • 87429900 Usługi konsultacyjne zarządzania

Klasyfikacja EKD

  • 85325 Konsultacje i doradztwo socjalne
  • 853251 Konsultacje i doradztwo związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz budżetami gospodarstw domowych