IDS SCHEER POLSKA SP Z O O (Poznań)

KRS: 0000011976

NIP: 9720989759

REGON: 639786129

IDS SCHEER POLSKA SP Z O O KRS: 0000011976 NIP: 9720989759 REGON: 639786129
Numer NIP: 9720989759
Numer REGON: 639786129
Numer KRS: 0000011976
Nazwa: IDS SCHEER POLSKA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĘDZIE MIAŁO PRAWO ZARZĄDZAĆ I REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-16
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-03-31
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-04-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wiosny Ludów 2
Kod pocztowy: 61-831
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.ids-scheer.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50450000 Komputery, peryferia i oprogramowanie komputerowe
  • 50459903 Oprogramowanie komputerowe
  • 73720000 Oprogramowanie komputerowe

Klasyfikacja EKD

  • 726 Działalność związana z informatyką