I-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Opole)

KRS: 0000289477

NIP: 7542915900

REGON: 160152906

I-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289477 NIP: 7542915900 REGON: 160152906
Numer NIP: 7542915900
Numer REGON: 160152906
Numer KRS: 0000289477
Nazwa: I-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, - POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NIE DOTYCZY TO SYTUACJI, KIEDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Żniwna 3/---
Kod pocztowy: 45-763
Miasto: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole
Województwo: OPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50450000 Komputery, peryferia i oprogramowanie komputerowe