I-CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (Warszawa)

KRS: 0000007743

NIP: 5260302427

REGON: 012601664

I-CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS: 0000007743 NIP: 5260302427 REGON: 012601664
Numer NIP: 5260302427
Numer REGON: 012601664
Numer KRS: 0000007743
Nazwa: I-CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Sposób reprezentacji podmiotu: CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 10 500 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Postępu 11
Kod pocztowy: 02-677
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.i-center.wizytowka.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50630000 Aparaty elektryczne i wyposażenie
  • 50630213 Gniazda, elektryczne
  • 57220200 Elektryczne artykuły gospodarstwa domowego

Klasyfikacja EKD

  • 52451 Sprzedaż detaliczna elektrycznych artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego