HUTA KRÓLEWSKA SP Z O O (Chorzów)

KRS: 0000009418

NIP: 6272384986

REGON: 276822113

HUTA KRÓLEWSKA SP Z O O KRS: 0000009418 NIP: 6272384986 REGON: 276822113
Numer NIP: 6272384986
Numer REGON: 276822113
Numer KRS: 0000009418
Nazwa: HUTA KRÓLEWSKA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-13
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-01-19
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-02-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Metalowców 13
Kod pocztowy: 41-500
Miasto: Chorzów
Gmina: Chorzów
Powiat: Chorzów
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.hutakrolewska.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 33550401 Szyny walcowane i tłoczone, aluminium
  • 34419901 Elementy składowe budynków, stal konstrukcyjna
  • 34629900 Odkuwki żelazne i stalowe

Klasyfikacja EKD

  • 27224 Produkcja złączy stalowych