HSW-ZAKŁAD ZESPOŁÓW MECHANICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Stalowa Wola)

KRS: 0000005122

NIP: 8652204448

REGON: 830478532

HSW-ZAKŁAD ZESPOŁÓW MECHANICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000005122 NIP: 8652204448 REGON: 830478532
Numer NIP: 8652204448
Numer REGON: 830478532
Numer KRS: 0000005122
Nazwa: HSW-ZAKŁAD ZESPOŁÓW MECHANICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM JEDNOMYŚLNIE PRZEZ ZARZĄD. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 74 066 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kwiatkowskiego 1
Kod pocztowy: 37-450
Miasto: Stalowa Wola
Gmina: Stalowa Wola
Powiat: stalowowolski
Województwo: PODKARPACKIE
Strona www: www.hsw-zzm.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
 • 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 33980000 Obróbka cieplna metalu
 • 35490000 Maszyny do obróbki metalu, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 2851 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 2952 Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa oraz maszyn budowlanych