"HIPOKRATES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Piotrków Trybunalski)

KRS: 0000290910

NIP: 7712770117

REGON: 100414678

"HIPOKRATES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000290910 NIP: 7712770117 REGON: 100414678
Numer NIP: 7712770117
Numer REGON: 100414678
Numer KRS: 0000290910
Nazwa: "HIPOKRATES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Data zawieszenia działalności: 2011-08-01

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wolborska 7A
Kod pocztowy: 97-300
Miasto: Piotrków Trybunalski
Gmina: Piotrków Trybunalski
Powiat: Piotrków Trybunalski
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 52.31.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
  • 52.32.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
  • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 55.30.A Restauracje
  • 55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe
  • 55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

Klasyfikacja SIC