"HEWEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (Wrocław)

KRS: 0000013457

NIP: 8980014416

REGON: 008044362

"HEWEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ KRS: 0000013457 NIP: 8980014416 REGON: 008044362
Numer NIP: 8980014416
Numer REGON: 008044362
Numer KRS: 0000013457
Nazwa: "HEWEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Wysokość kapitału zakładowego: 4 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jackowskiego 57
Kod pocztowy: 51-665
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.hewea.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
 • 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

Klasyfikacja SIC

 • 50820000 Maszyny górnicze i budowlane
 • 50840000 Maszyny i urządzenia przemysłowe

Klasyfikacja EKD

 • 516 Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia