HEURESIS CERTYFIKOWANI TRENERZY I KONSULTANCI ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kraków)

KRS: 0000009246

NIP: 6751244510

REGON: 357223841

HEURESIS CERTYFIKOWANI TRENERZY I KONSULTANCI ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000009246 NIP: 6751244510 REGON: 357223841
Numer NIP: 6751244510
Numer REGON: 357223841
Numer KRS: 0000009246
Nazwa: HEURESIS CERTYFIKOWANI TRENERZY I KONSULTANCI ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE,ZA WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWEM,KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000,00.(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH);W TYCH PRZYPADKACH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 54 600
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: W. Syrokomli 11/8
Kod pocztowy: 30-102
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Strona www: www.heuresis.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Poprawa produktywności Zelmer S.A. poprzez kształtowanie świadomości procesowej kadr Więcej »(2 164 071.91 zł)
Śląska Akademia Audytorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania Więcej »(929 939.4 zł)
Kształtowanie kompetencji kierowniczych i strategicznych kadry zarządzającej przedsiębiorstw spółdzielczych Więcej »(1 524 181.56 zł)
Akademia Rozwoju Kwalifikacji pracowników firmy Lynka Sp. z o.o. Więcej »(771 235.86 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 58.11.Z Wydawanie książek
 • 58.13.Z Wydawanie gazet
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z Działalność portali internetowych
 • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 7414 Doradztwo w zakresie działalność związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem
 • 74141 Doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu interesów