HBC W KALISZU SP Z O O (Kalisz)

KRS: 0000013104

NIP: 6181011311

REGON: 250460110

HBC W KALISZU SP Z O O KRS: 0000013104 NIP: 6181011311 REGON: 250460110
Numer NIP: 6181011311
Numer REGON: 250460110
Numer KRS: 0000013104
Nazwa: HBC W KALISZU SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, W POZOSTAŁYM PRZYPADKU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-29
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-05-23
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-06-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VU 12/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-03-17
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-01-29
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KALISZU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY - SYGN. AKT VU 12/03 STWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Szosa Turecka 7
Kod pocztowy: 62-800
Miasto: Kalisz
Gmina: Kalisz
Powiat: Kalisz
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.hbc.com.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 01339901 Gospodarstwo rolne produkcji buraków cukrowych
  • 51910300 Nasiona i cebulki

Klasyfikacja EKD

  • 01113 Uprawa buraków cukrowych