"HAY II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Jasło)

KRS: 0000022994

NIP: 6852064815

REGON: 371021664

"HAY II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000022994 NIP: 6852064815 REGON: 371021664
Numer NIP: 6852064815
Numer REGON: 371021664
Numer KRS: 0000022994
Nazwa: "HAY II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW TAK MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA JEJ IMIENIEM DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO USTANOWIONY PRZEZ NIEGO PEŁNOMOCNIK.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kaczorowy 2
Kod pocztowy: 38-200
Miasto: Jasło
Gmina: Jasło
Powiat: jasielski
Województwo: PODKARPACKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski

Klasyfikacja SIC

  • 59990000 Sklepy sprzedaży detalicznej, niesklasyfikowane